باتری
  • Shenzhen CONSNANT Technology Co., Ltd. فعالیت های تیم سازی سفر Huizhou.
    Shenzhen CONSNANT Technology Co., Ltd. فعالیت های تیم سازی سفر Huizhou.
    شنژن CONSNANT Technology Co., Ltd. فعالیت های تیم سازی ---- سفر Huizhou صبح روز 16 تیرماه با اتوبوس توریستی به راه افتادیم. در طول مسیر خندیدیم و خندیدیم، اجرا کردیم و خواندیم. اولین روز ما رفتن به خلیج Xunliao در Huizhou بود - فعالیت پروژه Frisbee را برای آزمایش همکاری و انسجام بین تیمها گسترش داد....
    - Jul 11, 2023

کمک خواستن؟ چت با ما

صفحه اصلی

محصولات

whatsApp

مخاطب