باتری
باتری

CONSNANT طیف کاملی از باتریu200cهای سرب حالت جامد OPzV، باتریu200cهای AGM، GEL، چرخه عمیق، کربن سرب، OPzS و باتریu200cهای لیتیومی را برای انواع کاربردهای صنعتی مانند سیستمu200cهای ذخیرهu200cسازی انرژی، سیستمu200cهای خورشیدی، UPS، مخابرات، مراکز داده، حمل و نقل ریلی، میu200cفروشد. و غیره.

دسته بندی ها

کمک خواستن؟ چت با ما

صفحه اصلی

محصولات

whatsApp

مخاطب