سیستم ذخیره انرژی صنعتی و تجاری

از جعبههای باتری استاندارد گرفته تا سیستمهای ذخیرهسازی انرژی مدولار قابل تنظیم، دستیابی به پلتفرمهای چندگانه و سیستم محصولات چند سری، برای پاسخگویی به کل برنامه ذخیرهسازی انرژی در سمت کاربر، سمت شبکه، و سمت تولید برق برای تجارت و صنعت.

 

 

دسته بندی ها

کمک خواستن؟ چت با ما

صفحه اصلی

محصولات

whatsApp

مخاطب