باتری

ذخیره سازی انرژی صنعتی و تجاری در مقابل ذخیره سازی باتری در مقیاس بزرگ: برنامه های کاربردی

Jul 20, 2023

ذخیره سازی انرژی صنعتی و تجاری در مقابل ذخیره سازی باتری در مقیاس بزرگ: برنامه های کاربردی

 

سیستم های ذخیره انرژی C&I اساساً برای برنامههای ذخیرهسازی و مدیریت انرژی در محل یا نزدیک به محل طراحی شدهاند، از جمله:

برق پشتیبان: سیستم های ذخیره انرژی C&I برای تامین برق پشتیبان در صورت قطع یا خرابی در شبکه استفاده می شود. این تضمین می کند که عملیات حیاتی می تواند بدون وقفه ادامه یابد، مانند مراکز داده، بیمارستان ها، و کارخانه های تولیدی.

جابجایی بار: سیستمهای ذخیرهسازی انرژی C&I میتوانند با تغییر مصرف انرژی از دورههای اوج تقاضا به دورههای خارج از پیک که انرژی ارزانتر است، به کاهش هزینههای انرژی کمک کنند.

پاسخ به تقاضا: سیستمهای ذخیرهسازی انرژی C&I را میتوان برای کاهش اوج تقاضای انرژی در دورههای مصرف انرژی بالا، از جمله در طول موجهای گرما، با ذخیره انرژی در دورههای خارج از پیک و سپس تخلیه آن در دورههای اوج تقاضا مورد استفاده قرار داد.

کیفیت برق: سیستمهای ذخیرهسازی انرژی C&I میتوانند با ارائه تنظیم ولتاژ و کنترل فرکانس، که برای تجهیزات حساس و الکترونیک مهم است، به بهبود کیفیت برق کمک کنند.

متقابلا، سیستم های ذخیره سازی باتری در مقیاس بزرگ برای برنامه های ذخیره سازی و مدیریت انرژی در مقیاس شبکه طراحی شده اند، از جمله:

ذخیره انرژی از منابع تجدیدپذیر: سیستم های ذخیره سازی باتری در مقیاس بزرگ برای ذخیره انرژی از منابع تجدیدپذیر مانند نیروی باد و خورشید استفاده می شود که متناوب هستند و برای تأمین انرژی ثابت نیاز به ذخیره سازی دارند.

تراشیدن پیک: سیستمهای ذخیرهسازی باتری در مقیاس بزرگ میتوانند با تخلیه انرژی ذخیرهشده در دورههای پر تقاضا، به کاهش اوج تقاضای انرژی کمک کنند، که میتواند به اجتناب از نیاز به گیاهان گران قیمت که فقط در دورههای اوج استفاده میشوند، کمک کند.

متعادلسازی بار: سیستمهای ذخیرهسازی باتری در مقیاس بزرگ میتوانند با ذخیره انرژی در دورههای تقاضای کم و تخلیه آن در دورههای تقاضای بالا به تعادل شبکه کمک کنند، که میتواند به جلوگیری از قطع برق و بهبود پایداری شبکه کمک کند.

تنظیم فرکانس: سیستمهای ذخیرهسازی باتری در مقیاس بزرگ میتوانند با تأمین یا جذب انرژی به تنظیم فرکانس شبکه کمک کنند تا به حفظ فرکانس ثابت کمک کنند، که برای اطمینان از پایداری شبکه مهم است.

کمک خواستن؟ چت با ما

صفحه اصلی

محصولات

whatsApp

مخاطب